Pentru orice intrebare va rugam sa ne contactati la Tel. 0314.351.760 | 0723.027.352 | 0767.283.428

Politica de confidentialitate

AERO CLIM VID cu sediul în Bucureşti, Strada Drumul Taberei nr. 56, Bucuresti, Sector 6, este înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/11715/2008, având Cod de Înregistrare Fiscală nr. RO24144330, adresă de e-mail aeroclimvid@gmail.com telefon +40.0723.027.352

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, AERO CLIM VID SRL are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe aerconditionatt.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, aerconditionatt.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

aerconditionatt.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul aerconditionatt.ro  poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina incălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

aerconditionatt.ro nu reține datele datele de card în situația folosirii acestei metode de plată fie on-line fie prin sistemele POS.

De asemenea, aerconditionatt.ro va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relaţii de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sa vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa:  Str. Drumul Taberei ,nr 56,bl.os 4,ap 119,Bucuresti ,sector 6.

ANPC - TEL 021-9551

©Copyright 2014. Powered by UV